Linia Traum Życiowych

To pierwsze narzędzie Łagodnej Bioenergetyki będące podstawą dalszej terapii i uzdrawiania traum. Technika ta pomaga zrozumieć zasady działania pamięci werbalnej, emocjonalnej i pamięci ciała. Stosuje się ją do odkrycia korzeni traumy, poznania kluczowych mechanizmów tworzenia zbroi, czy identyfikacji powtarzających się wzorców życiowych.

W czym może Ci pomóc?

Zauważyłam, że bardzo często samo tworzenie Linii Traum Życiowych stanowi moment zwrotny w życiu danej osoby i bywa nierzadko kamieniem milowym, umożliwiającym „ruszenie do przodu”, czy „otworzenie oczu” na siebie, ponieważ w jasny i dogłębny sposób uświadamia, w jaki sposób przeszłość wpływa na całe nasze życie. Dodatkowo metoda ta, łącząc teorię z techniką, pozwala spojrzeć na swoje życie z innej perspektywy.

W czym może Ci pomóc sporządzenie Linii Traum Życiowych? Z mojego doświadczenia wynika, że pomaga ona w doborze właściwej dla danej osoby techniki terapii ciała, tak by uzyskać najbardziej trwały efekt w procesie uwalniania traum.

Ania Płuciennik

Metamorfoza

Jedno z głównych narzędzi Łagodnej Bioenergetyki. Służy do odzyskania i uzdrowienia prenatalnych, niewerbalnych wspomnień zapisanych w ciele, które stanowią źródło zbroi mięśniowej oraz wzorców życiowych.

Jest to spokojna, medytacyjna, regresyjna technika, której istotą jest wejście w duchowy proces odnawiania kontaktu z zapomnianymi, wczesnymi doświadczeniami z okresu prenatalnego oraz porodu.

W czym może Ci pomóc?

Technika skierowana do uleczenia traum okresu pierwotnego: związanych z poczęciem (m.in. niechcianym, nieplanowanym, z przemocy), z okresem ciąży (depresja mamy, ciąża niechciana, zagrożona, wcześniejsze poronienia, ciąża bliźniacza, nadużycia podczas ciąży, używki, etc…), z porodem (cesarskie cięcie, pośladkowy, poród po terminie, poród kleszczowy, z użyciem vacu, inne komplikacje, etc…). Rezultaty przypominają przemianę gąsienicy w motyla – zmiany mogą być natychmiastowe, zasadnicze albo subtelnie kształtujące się przez jakiś czas.

Dotyk Motyla

Dotyk Motyla wg Evy Reich jest jedną z technik Łagodnej Bioenergetyki. Ma formę zaskakująco krótkiego i delikatnego masażu, który jednak silnie i głęboko porusza nasze ciało i psychikę. Masaż ten, opracowany po to by pomagać w budowaniu więzi między rodzicami a dzieckiem, z czasem przekształcił się w narzędzie wspomagające zdrowie i rozwój od poczęcia aż do śmierci i obecnie skierowany jest do wszystkich.

Jak działa Dotyk Motyla?

Metoda ta może być z powodzeniem stosowana do leczenia i łagodzenia traum okresu prenatalnego i wczesnodziecięcego. Pod wpływem Dotyku Motyla następuje uzdrowienie wspomnienia dotyczącego traumy pierwotnej, jak również odnowienie więzi utraconej w wyniku rozłąki matki z niemowlęciem. Właściwości tego masażu sprawiają, że pomaga dzieciom adoptowanym w nawiązaniu relacji z rodzicami, dzieciom z nadaktywnością w wyciszeniu, a dzieciom z nadmiernym napięciem mięśniowym w rozluźnieniu całego ciała. Do tego: przyczynia się do rozpuszczenia zbroi psychicznej, łagodzi objawy stresu, przyspiesza procesy zdrowienia i najważniejsze: jest bezpieczny w pracy z osobami molestowanymi. Co ciekawe, działa również na zwierzęta – uspokaja je, koi i rozluźnia.

Często łączę go z innymi technikami. Uczę jak wykonywać go samemu np. swojemu dziecku.

Ania Płuciennik

Psychodrama Narodzin - minimum 5 osób

Psychodrama Narodzin ma celu uleczenie traumy porodowej i polega na odtworzeniu porodu z wykorzystaniem informacji otrzymanych od osoby, która chce przeżyć i „odczarować” traumę porodową.

Jest to wyjątkowo silne narzędzie, pozwalające niejednokrotnie poczuć i uwolnić emocje narodzin. Jednocześnie jest niezwykle intymnym przeżyciem, które wprawdzie nie koryguje procesu samych narodzin, lecz daje silną podstawę do dalszej pracy ze sobą.

Psychodramę narodzin robi się tylko jeden raz – jeden raz bowiem rodzimy się. Sesja psychodramy musi odbywać się w grupie minimum 5 osób, jednym z jej elementów jest bowiem przeniesienie „rodzącego się” z jednej maty na drugą matę.

Czas trwania psychodramy narodzin jest bardzo indywidualny. Przygotowania trwają zazwyczaj kilka minut, narodziny do 10 minut, regres po narodzinach i powrót do „tu i teraz” od 60-90 minut, jednak zdarza się że znacznie dłużej.