Polityka Prywatności

1. Administrator i właściciel danych


Shanti Joga i Ajurweda Agnieszka Szkudlarek (dalej: „Shanti Joga i Ajurweda”) jest administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi. 

2. Cel


Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Shanti Joga i Ajurweda w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.jogashanti.pl. 

3. Przetwarzanie danych osobowych


I. Formularz kontaktowy

Shanti Joga i Ajurweda może gromadzić dane Użytkowników kontaktujących się z Shanti Joga i Ajurweda za pośrednictwem dostępnych narzędzi, w tym formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej www.jogashanti.pl. Dane te są niezbędne do umożliwienia  Shanti Joga i Ajurweda kontaktu z Użytkownikami. Udostępniany przez Shanti Joga i Ajurweda formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z działalnością Shanti Joga i Ajurweda.

II. Dane gromadzone przez stronę WWW

Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes Shanti Joga i Ajurweda, Shanti Joga i Ajurweda jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe. Takie dane mogą obejmować przykładowo adres IP. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej.

III. Akcje promocyjne

Okazjonalnie w Shanti Joga i Ajurweda organizowane są akcje promocyjne i reklamowe. Dane kontaktowe Użytkowników, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach są przetwarzane przez Shanti Joga i Ajurweda zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach i reklamach, w taki sam sposób w jaki przystąpił do konkursu lub akcji.

4. Wykorzystanie zgromadzonych danych


I. Shanti Joga i Ajurweda przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:

  • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon; 
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług lub usług osób trzecich;
  • obsługa próśb Użytkowników przekazywanych w szczególności poprzez formularz kontaktowy;
  • wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;

II. Shanti Joga i Ajurweda jest uprawniona do przechowywania zgormadzonych i śledzonych na stronie internetowej danych wyłącznie w zakresie powyżej określonych celów biznesowych. 

5. Metody kontroli po stronie Użytkownika


I. Użytkownik Shanti Joga i Ajurweda na mocy RODO ma prawo skorzystać z następujących praw:

  • prawa do informacji- w Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie informacje co do celu przetwarzania danych Użytkowników wraz z podaniem podstawy prawnej tego przetwarzania, okresu przetwarzania danych osobowych, informacji co do przysługujących Użytkownikom praw, czyli prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, usunięcia danych, prawo do sprzeciwu, możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • prawa dostępu- Użytkownik Shanti Joga i Ajurweda ma prawo do uzyskania dostępu do danych, które są przetwarzane przez Shanti Joga i Ajurweda. Użytkownik może również otrzymać kopię danych. Możesz to zrobić poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie internetowej www.jogashanti.pl lub poprzez bezpośredni kontakt z Shanti Joga i Ajurweda- mailowy bądź telefoniczny.  
  • prawa do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)- Użytkownik ma prawo zażądać od Shanti Joga i Ajurweda usunięcia swoich danych. Nastąpi to wówczas, gdy Użytkownik rozwiąże z Shanti Joga i Ajurweda umowę oraz nie będzie innej podstawy prawnej, która będzie nakładała na Shanti Joga i Ajurweda obowiązek dalszego przetwarzania danych Użytkownika. Jeżeli po żądaniu usunięcia danych okaże się, że Shanti Joga i Ajurweda jest  zobowiązana prawnie, aby dalej przetwarzać dane Użytkownika, Użytkownik zostanie o tym poinformowany. 
  • prawa do przenoszenia danych- Na pisemną prośbę Użytkownika przeniesienia danych w ciągu miesiąca od otrzymania pisemnego żądania Użytkownika, Shanti Joga i Ajurweda prześle na wskazany adres mailowy Użytkownika plik ze zgromadzonymi danymi. W ramach prawa do przenoszenia danych Użytkownik może wskazać podmiot, któremu zostaną przesłane dane Shanti Joga i Ajurweda. 

II. Zgoda na otrzymywanie wiadomości marketingowych może zostać cofnięta przez Użytkownika poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.jogashanti.pl lub poprzez kontakt mailowy i telefoniczny.


III. Przeglądarki internetowe udostępniają możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

6. Bezpieczeństwo


Dane zbierane przez Shanti Joga i Ajurweda są chronione z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. 

7. Zmiana postanowień


W razie konieczności Shanti Joga i Ajurweda może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. O każdej zmianie Polityki Prywatności Shanti Joga i Ajurweda poinformuje Użytkowników.

Dane kontaktowe


Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.jogashanti.pl.