Powrót do równowagi

TRE® (Trauma Releasing Exercises) jest metodą opracowaną przez dr David’a Berceli’ego. Polega na wzbudzeniu za pomocą sekwencji odpowiednich ćwiczeń, wibracji neurogenicznych w naszym ciele, umożliwiających uwolnienie się od traum, napięć i codziennego stresu.

Jaki jest jej cel?

Celem stosowania TRE® jest przywrócenie ciała do naturalnej równowagi, w której wszystkie układy (neurologiczny, biochemiczny, anatomiczny) pracują w harmonii.

Na jakiej zasadzie działa metoda TRE®?

Wzbudzone wibracje powodują obniżenie napięcia wszystkich tkanek, dzięki czemu można na nowo nawiązać dialog z własnym ciałem oraz nauczyć się być tu i teraz. Mówi się, że TRE® to metoda samoleczenia, swoiste otwarcie drzwi na swoje ciało i jego zdolność do samouzdrawiania i regulacji.

Wyjątkowa skuteczność tej metody wynika z tego, że uwalnianie napięć odbywa się w takim tempie, w jakim ciało jest w stanie zintegrować cały ten proces. Warto również dodać, że w miarę uwalniania wzorców napięciowych polepsza się stan emocjonalny człowieka, tym samym proces uzdrawiania zachodzi na wszystkich poziomach równocześnie.

W czym TRE® może Ci pomóc?

TRE® to bardzo pomocna metoda w uleczaniu silnych traum z różnych okresów życia. Stosuje się ją by pomóc osobom molestowanym, wykorzystywanym seksualnie, czy osobom będącym ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej. TRE® sprawdza się również u osób, które przeszły skomplikowane operacje, zabiegi chirurgiczne, długotrwałe leczenie, a także osób zestresowanych, czy przemęczonych… TRE® z powodzeniem może być stosowana u dzieci.

Metoda ta znakomicie wspiera inne działania psychoterapeutyczne.