Regeneracja i poprawa zdrowia

Terapia czaszkowo-krzyżowa (ang. Craniosacral therapy) to holistyczny system terapeutyczny, rozwinięty na początku XX w. przez amerykańskich lekarzy. Zakłada ona, że rozmaite przeżycia życiowe, często bardzo traumatyczne, stres i urazy fizyczne są kodowane w ciele w postaci napięć poszczególnych tkanek. Powstałe blokady z czasem zaczynają utrudniać prawidłowe funkcjonowanie organizmu i rozwija się choroba.

Nasze ciało posiada pamięć prawidłowego funkcjonowania. Przy pomocy terapii czaszkowo-krzyżowej zostają przywołane i obudzone wzorce właściwej pracy organizmu. Pulsacja płynu mózgowo-rdzeniowego wymusza delikatne poruszanie się kości czaszki i kości krzyżowej, które są wyczuwane przez terapeutę w różny sposób: jako temperaturę, pulsowanie, przepływ, wibrację. Za pomocą bardzo lekkiego dotyku terapeuta obserwuje napięcia i blokady nie tylko w czaszce i kręgosłupie, ale pośrednio w całym ciele. Dotykając w odpowiednich punktach równoważy te napięcia, uwalnia i likwiduje blokady. Przywrócenie właściwej pulsacji płynu mózgowo-rdzeniowego wprowadza organizm w stan pierwotnej równowagi.

Terapia czaszkowo-krzyżowa pomaga każdemu, niezależnie od wieku i rodzaju choroby. Znakomicie uzupełnia tradycyjne leczenie. Terapia czaszkowo-krzyżowa znajduje zastosowanie w schorzeniach: narządu ruchu: zmiany zwyrodnieniowe i pourazowe; układu nerwowego: migreny, przemęczenie, nadpobudliwość, padaczka, depresja, nerwice, zaburzenia snu; układu naczyniowego: zastoje, niewydolność żylna, nadciśnienie tętnicze; układu hormonalnego: zaburzenia miesiączkowania, niektóre rodzaje niepłodności; układu trawiennego: bóle czynnościowe, zaparcia, biegunki, kolki; układu odpornościowego; traumy okołoporodowej dziecka i matki. Przeciwwskazania: ostre stany wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, świeże urazy, krwotoki, aktywne fazy schorzeń psychicznych.

Przeciwwskazania do zabiegu terapii czaszkowo-krzyżowej: stany ostre wymagające leczenia operacyjnego, infekcje, choroby zakaźne.